Aneta Krebsová

Bachelor's thesis

Diabetes mellitus u dětí a možnost jejich (re)socializace

Children with diabetes mellitus and the possibility of their (re)-socialization
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je onemocnění diabetes mellitus u dětí a možnost jejich resocializace. Výzkum byl prováděn v diabetologické poradně zdravotnického zařízení. V teoretické části shrnuji nejnovější poznatky diabetu mellitu, jeho historii, výskyt a klasifikaci. Zabývám se zde hlavně diabetem mellitem 1. typu jeho léčbou, komplikacemi, edukací, pohybovým režimem a zásadami stravování u tohoto …more
Abstract:
The topic of this dissertation is the illness diabetes mellitus by children and the eventuality of their social adaptation. The survey was made in a diabetes councelling of a medical centre. In the theoretical part the newest knowledge of diabetes mellitus is summarized as well as its history, occurrence and classification. I´m especially dealing with diabetes mellitus type 1 and its treatment, complication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Kmentová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Krebsová, Aneta. Diabetes mellitus u dětí a možnost jejich (re)socializace. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií