Bc. Martin Řípa

Bachelor's thesis

Význam marketingu pro úspěch mikropodniku

The Importance of Marketing to the Success of Microenterprise
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání marketingových situací tří mikropodniků a vliv marketingu na jejich úspěch. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu marketing, metody marketingové analýzy a nové trendy marketingu. Analytická část se zabývá charakteristikou vybraných mikropodniků, analýzou marketingový strategií a popis mystery shoppingu u všech tří podniků. Na základě takto zjištěných …more
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is the comparison of the marketing situations of three small businesses and the influence of marketing on their success. Theoretical part focuses on marketing, methods of marketing analysis and new trends in marketing. Analytical part contains characteristics of chosen micro-enterprises, analysis of their marketing strategies and description of mystery shopping …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Lenka Říhová
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance