Theses 

Podpora prodeje v 21. století jako součást IMK – Bc. Anfisa Klokava

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anfisa Klokava

Diplomová práce

Podpora prodeje v 21. století jako součást IMK

Sales Promotion in the 21th century as a part of IMC

Anotace: Práce je zaměřena na výzkum podpory prodeje ve vybrané společnosti. Hlavním cílem práce je v kontextu výzvy 21. století analyzovat kampaň podpory prodeje ve zvoleném podniku a na základě této kampaně pak vyvodit doporučení pro budoucí kampaně tohoto typu. První hypotézou je následující tvrzení: podpora prodeje ve společnosti Nestlé hraje zcela klíčovou roli. Druhá hypotéza zní následovně: podpora prodeje ve společnosti je směřována k podpoře prodeje konkrétní značky vyráběné firmou, nikoliv k podpoře prodeje celkové značky podniku Nestlé.

Abstract: The work is focused on research based on sales support in selected company. The main objective of this work is in the context of the challenges of the 21st century analyze sales promotion campaign in selected company and based on this campaign to draw recommendations for future campaigns of this type. The first hypothesis is the following statement: sales promotion for Nestlé plays a key role. The second hypothesis is following: sales promotion in the company is aimed on promotion of specific brands produced by the company and not on the promotion of the overall company brand Nestlé.

Klíčová slova: marketing, integrovaná marketingová komunikace, podpora prodeje, Nestlé, životní styl.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 11:10, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz