Bc. Alexandra Rášová

Bakalářská práce

Sociální konstrukce sexuality: Analýza učebnic sexuální výchovy.

Social construction of human sexuality: Analysis of sex education textbooks.
Abstract:
This bachelor thesis deals with a social construction of sexuality in textbooks and other materials used in sex education classes. Theoretical part presents biological and sociological view of sexuality. It describes theories of gender socialization, formal and informal influence of school on sexuality formation focusing on sex education: the approach to sex education teaching, its official goals, …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá sociálnou konštrukciou sexuality v učebniciach a ďalších materiálov používaných na vyučovanie sexuálnej výchovy. Teoretická časť práce predstavuje biologický a sociologický pohľad na sexualitu. Opisuje teórie genderovej socializácie, formálnemu a neformálnemu vplyvu školy na formovanie sexuality so zameraním na sexuálnu výchovu: spôsob vyučovania na školách, jej oficiálne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Lechnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií