Ing. Pavel Sadílek

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU jako zdroj financování MSP

Structural Funds EU as a Source of Financing for SMEs
Abstract:
Obsahem této práce je analyzovat a vyhodnotit stav a možnosti využití strukturálních fondů Evropské unie jako zdroje financování malých a středních podniků v České republice a provést rozbor na praktickém příkladu projektu.
Abstract:
The aim of this work is to analyze and evaluate the situation and the possibility of using structural funds of EU as a source of financing for small and medium enterprises in the Czech Republic and analyze a practical project example.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Karel Mráček, CSc.
  • Reader: Ing. Tomáš Marek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS