Bc. Klára Vařejková

Bakalářská práce

Vliv socio-ekonomického statusu rodiny na rozhodnutí přestupu žáka 5. třídy na osmileté gymnázium

The influence of family socio-economic status on the 5th-grade pupil's decision to transfer to grammar school
Anotace:
V bakalářské práci se věnuji vlivům socio-ekonomického statusu rodiny na žáka a jeho vzdělávací dráhu. Cílem mého výzkumu je odpovědět na stanovenou hlavní výzkumnou otázku: Jaký vliv má socio-ekonomický status rodiny na rozhodnutí přestupu žáka 5. třídy na osmileté gymnázium? Práce zahrnuje teoretickou část, která obsahuje zasazení gymnázií do historického kontextu a zobrazuje statistické údaje žáků …více
Abstract:
In my bachelor's thesis I focus on the effects of family socio-economic status on students and their educational trajectory. The aim of my research is to answer the stated main research question: What is the impact of family socio-economic status on a 5th grade student's decision to transfer to an eight-year grammar school? The thesis includes a theoretical part that situates grammar schools in a historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2023
  • Vedoucí: MA Tomáš Lintner
  • Oponent: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta