Theses 

Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků sportovních tříd – Bc. Ivo PALETA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivo PALETA

Diplomová práce

Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků sportovních tříd

Physical Activity and Motor Performance of Pupils of Classes with Focus on Sport

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou a motorickou výkonností žáků 6. - 9. tříd základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Práce obsahuje část teoretickou, kde popisuji základní pojmy a teoretické poznatky dané problematiky. Praktická část je tvořena jednorázovou průřezovou studií, která má charakter empirického výzkumu realizovaného v přirozených podmínkách. Cílem práce bylo zjistit a popsat úroveň týdenní pohybové aktivity monitorováním jejího objemu a struktury. Porovnat realizovanou aktivitu ve školních a víkendových dnech. Dalším cílem bylo odhalit úroveň motorické výkonnosti u sledovaného souboru. Výsledky srovnat s normami téhož věku. Pohybová aktivita byla monitorována pomocí standardizovaného záznamového archu "Záznam týdenní pohybové aktivity" (Frömel, Novosad, Svozil 1999). Pro diagnostiku úrovně motorické výkonnosti byla použita standardizovaná testová baterie UNIFITTEST (6-60).

Abstract: This thesis deals with physical activity ad motor performance of students 6. - 9. classes of elementary schools with extended physical education. My thesis includes theoretical part where I describe the basic concept and theoretical knowledge of the issue. The practical part is created of a one-time overview study which has a character of empirical research conducted under natural field conditions. The main objective of the research was to determine the level of weekly physical activity of sports classes pupils by monitoring of its volume and structure. Compare realized activities in school and weekend days. Another aim was to reveal the level of motor efficiency in the monitored group. The results Compare with those of the same age. Physical activity was monitored using a standardized record sheet "Record of weekly physical activities" (Frömel, Novosad, Svozil 1999). For the diagnosis level of motor performance was used standardized test baterky UNIFITTEST (6-60).

Klíčová slova: Pohybová aktivita, tělesná zdatnost, výkonnost, zdravotní benefity pohybové aktivity, pohyb.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42949 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PALETA, Ivo. Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků sportovních tříd. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz