Bc. Tereza PŘIKRYLOVÁ

Master's thesis

Charakteristika současné ženské migrace z Indonésie a Vietnamu na Taiwan ve světle Wallersteinova modelu světového systému a taiwanské migrační politiky

Characteristics of modern female migration from countries of Southeast Asia to Taiwan
Abstract:
V diplomové práci mapuji ženskou migraci na Taiwan z Indonésie a Vietnamu. Zabývám se komparací dvou druhů migrací, svatební a pracovní, a na základě získaných informací se snažím predikovat vliv současné migrační politiky Taiwanu na budoucí vývoj integrace migrantek z JV Asie. Nejprve na základě statistických údajů nastiňuji demografické změny, které v souvislosti s ženskou migrací na Taiwanu vznikají …more
Abstract:
In my thesis I describe women's migration from Indonesia and Vietnam to Taiwan. I focus on a comparison of two types of migration, a marriage migration and a labour migration, and based on gained information I try to predict an influence of current Taiwan's migration policy on the future integration of immigrant women from SE Asia. First, based on statistical data, I outline demographic changes that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: Filip Kraus, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PŘIKRYLOVÁ, Tereza. Charakteristika současné ženské migrace z Indonésie a Vietnamu na Taiwan ve světle Wallersteinova modelu světového systému a taiwanské migrační politiky. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses m9ohg4 m9ohg4/2
14/12/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.