Bc. Anna Skoupá

Bakalářská práce

Vliv likvidity na finanční výkonnost podniku

The effect of liquidity on the financial performance of the firm
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Vliv likvidity na finanční výkonnost podniku je analýza likvidity pomocí různých metod a vyhodnocení finanční výkonnosti u vybrané společnosti podnikající na českém energetickém trhu a její srovnání s konkurencí. V první části se zabývám základními teoretickými východisky pro vysvětlení likvidity a finanční výkonnosti. V části druhé na základě teorie analyzuji na konkrétních …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis The effect of liquidity on the financial performance of the firm is to analyze liquidity using different methods and financial performance on chosen company, which is doing business on the czech energy market, and its comparison with the competitor. The first part is concentrated on basic teoretical basis for the explanation of liquidity and financical performance. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Pokora
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management