František Odehnal

Diplomová práce

Komplexní srovnání vývoje webových aplikací ve frameworcích Zend (PHP) a Grails (Java-Groovy)

Complex comparison of web application development in frameworks Zend (PHP) and Grails (Java-Groovy)
Anotace:
Práce se zabývá srovnáním dvou nejpopulárnějších frameworků pro platformu Java a jazyk PHP. Cílem práce je poskytnout komplexní obraz o rozdílech mezi zkoumanými frameworky. Jako hlavní zdroj pro srovnání slouží ukázková aplikace, kterou jsem vytvořil pomocí obou frameworků. Aplikace může sloužit také jako studijní materiál pro začínající programátory v daném frameworku. Srovnání je prováděno ve více …více
Abstract:
The thesis is concerned with a comparison of two the most popular frameworks for Java platform and PHP language. The goal is to provide complex image of differences between these frameworks. As the main source of comparison, there is a sample application developed by both frameworks. The application can be used as a study material for beginners in given framework. The comparison is carried out in several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Jarmila Pavlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29668

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie