František Odehnal

Master's thesis

Komplexní srovnání vývoje webových aplikací ve frameworcích Zend (PHP) a Grails (Java-Groovy)

Complex comparison of web application development in frameworks Zend (PHP) and Grails (Java-Groovy)
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním dvou nejpopulárnějších frameworků pro platformu Java a jazyk PHP. Cílem práce je poskytnout komplexní obraz o rozdílech mezi zkoumanými frameworky. Jako hlavní zdroj pro srovnání slouží ukázková aplikace, kterou jsem vytvořil pomocí obou frameworků. Aplikace může sloužit také jako studijní materiál pro začínající programátory v daném frameworku. Srovnání je prováděno ve více …more
Abstract:
The thesis is concerned with a comparison of two the most popular frameworks for Java platform and PHP language. The goal is to provide complex image of differences between these frameworks. As the main source of comparison, there is a sample application developed by both frameworks. The application can be used as a study material for beginners in given framework. The comparison is carried out in several …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2012
  • Supervisor: Rudolf Pecinovský
  • Reader: Jarmila Pavlíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29668

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie