Bc. Daniel Gajdoš

Diplomová práce

Srovnání J2EE integračních frameworků

J2EE integration frameworks comparison
Anotace:
Představení standardu J2EE a definice frameworku. Výběr frameworků, jejich popis a zhodnocení. Definice vzorové aplikace a její implementace ve vybraných frameworcích. Zhodnocení pracnosti a popis tvorby vzorových aplikací a záverečné srovnání studovaných frameworků.
Abstract:
Introduction to J2EE standard and framework definition. Choice of frameworks, their description and evaluation. Sample application definition, implementation in chosen frameworks. Evaluation of work difficulty and characterization of sample application development process and final comparison.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Drášil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky