Bc. Vojtěch Rajnoha

Diplomová práce

Vlastnosti biokompozitu PLA s celulózovými vlákny a minerálním plnivem CaCO3

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem struktury, termických a fyzikálních vlastností biopolymerních kompozitních struktur obsahujících celulózová vlákna a uhličitan vápenatý. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. V teoretické části je řešena problematika biopolymerů, vláknových a částicových kompozitů. Dále se zabývá podrobným rozborem uhličitanu vápenatého a celulózových …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of the structure, thermal and physical properties of biopolymer composite structures containing cellulose fibers and calcium carbonate. The work is divided into two parts, theoretical and experimental. The theoretical part addresses the issue of biopolymers, fiber and particle composites. It also deals with a detailed analysis of calcium carbonate and cellulose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rajnoha, Vojtěch. Vlastnosti biokompozitu PLA s celulózovými vlákny a minerálním plnivem CaCO3. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály