Mgr. Miroslav Hodeček

Diplomová práce

Spolupráce institucionálních aktérů v řešení nezaměstnanosti vybrané sociálně vyloučené skupiny v Brně

The institutional cooperation in dealing with unemployment of certain excluded group in Brno.
Anotace:
Tématem diplomové práce je spolupráce institucionálních aktérů v řešení nezaměstnanosti vybrané sociálně vyloučené skupiny v Brně. Za cílovou skupinu byli vybráni Romové, etnická menšina jenž je sociální exkluzí postihnuta nejrazantněji. Cílem práce je zodpovězení hlavní výzkumné otázky: „Co ovlivňuje spolupráci institucionálních aktérů v řešení problému nezaměstnanosti sociálně vyloučených Romů?“ …více
Abstract:
The thesis deals with the cooperation of institutions in solving the problem of unemployment of excluded Roma in Brno. The Roma people were choosed as one of the most afected group. The aim is to answer the main research question: „What influences a cooperation of institutions in solving the problem of unemployment of exluded Roma?“ The teoretical part refers to conceptual point of view on the problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií