Bc. Šárka Ambrozová

Master's thesis

Informovanost žáků základních škol o drogové problematice

The awareness of primary school pupils about drugs
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Informovanost žáků základních škol o drogové problematice“ stručně popisuje historii drog, terénní práci a účinky jednotlivých typů drog. Zabývá se závislostí nejen na drogách, ale také na lécích. Popisuje možné preventivní programy využívané na základních školách.
Abstract:
Diploma thesis called „The awareness of primary school pupils about drugs“ briefly describes the history of drugs, field work and the effects of different types of drugs. It deals with addiction not only to drugs but also medicaments. Describes the possible prevention programs used in primary schools.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jana Gajdošová
  • Reader: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství přírodopisu pro základní školy