Bc. Šárka Ambrozová

Master's thesis

Informovanost žáků základních škol o drogové problematice

The awareness of primary school pupils about drugs
Anotácia:
Diplomová práce s názvem „Informovanost žáků základních škol o drogové problematice“ stručně popisuje historii drog, terénní práci a účinky jednotlivých typů drog. Zabývá se závislostí nejen na drogách, ale také na lécích. Popisuje možné preventivní programy využívané na základních školách.
Abstract:
Diploma thesis called „The awareness of primary school pupils about drugs“ briefly describes the history of drugs, field work and the effects of different types of drugs. It deals with addiction not only to drugs but also medicaments. Describes the possible prevention programs used in primary schools.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Jana Gajdošová
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství přírodopisu pro základní školy