Bc. Jana Bečičková

Bachelor's thesis

Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů

Competencies of Special Pedagogue and Social Worker from the Special Pedagogues' perspective
Abstract:
Bakalářská práce se zabývala kompetencemi speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů. Cílem práce bylo analyzovat možnosti spolupráce speciálních pedagogů a školních sociálních pracovníků při řešení výchovně-vzdělávacích potřeb žáků. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů popisovala základní pojmy týkající …more
Abstract:
This bachelor paper dealt with the competence of a special pedagogue and a social worker from the point of view of special pedagogues. The aim of this paper was to analyze the possibility for cooperation between special pedagogues and school social workers when solving problems in education and upbringing. This bachelor paper consists of two main parts. The Theoretical part describes the basic concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2013
Accessible from:: 12. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bečičková, Jana. Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN