Theses 

Hormonální substituční terapie v prevenci a léčbě osteoporózy – Šárka Powadová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka Powadová

Bakalářská práce

Hormonální substituční terapie v prevenci a léčbě osteoporózy

Hormone Replacement Therapy for Treatment and Prevention of Osteoporosis

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou hormonální substituční terapie v prevenci a léčbě osteoporózy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje základní poznatky k této problematice. Cílem v praktické části bylo zjistit informovanost žen o osteoporóze a zároveň z jakých zdrojů informace získávají pomocí kvantitativního výzkumu. Dalším cílem studie bylo zjistit povědomí žen o účinnosti hormonální substituční terapie a jejich spokojenost s touto léčbou. Výsledky této studie jsou zaznamenány do tabulek a grafů.

Abstract: The Bachelor thesis deals with hormone replacement therapy in prevention and treatment of osteoporosis. It is devided into a theoretical and practical parts. The theoretical part contains the basic knowledge on the subject. The aim of the practical part was to determine the awareness of women about osteoporosis and also from what sources the information obtained using quantitative research. Another object of this study was to determine the awareness of women about the effectiveness of hormone replacement therapy, and their satisfaction with this treatment. The results of this study are recorder in the tables and graphs.

Klíčová slova: osteoporóza, rizikové faktory, prevence, vápník, hormonální substituční terapie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33422 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Powadová, Šárka. Hormonální substituční terapie v prevenci a léčbě osteoporózy. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 01:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz