Bc. Marian Švik

Master's thesis

Využití satelitních radarových dat pro detekci vertikálních pohybů terénu

Use of satellite radar data for detecting vertical movements of terrain
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím radarové interferometrie k vytvoření modelu deformací a sledováním subsidence na poddolovaném území. Pro tyto účely jsou využita volně dostupná data z nových družic Sentinel-1 a zpracovatelského softwaru SNAP. V první polovině práce je vysvětlen princip a základní vlastnosti radaru a dále je uveden seznam družic, které nesou radarový systém. Bližší pozornost …more
Abstract:
This Master's thesis deals with using radar interferometry for creating deformation model to observe subsidence in an undermined region. Freely available data from the new Sentinel-1 satellites and processing SNAP software is used for this purpose. In the first half of this thesis, basic radar principles and characteristics are explained. There is also a list of radar satellite systems with an emphasis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics

Theses on a related topic