Michal VINŠ

Bakalářská práce

Inkluzivní mimoškolní vzdělávání romských dětí pomocí volnočasových aktivit

The Inclusive out-of-school education for Romany children with the help of the free-time activities
Anotace:
Bakalářská práce ?Inkluzivní mimoškolní vzdělávání romské mládeže pomocí volnoča-sových aktivit? pojednává o zlepšení podmínek vzdělávání u mládeže a o obecné pomo-ci pro romskou mládež v sociálně vyloučené oblasti. V mé práci se snažíme zlepšit komunikaci s potencionálními klienty pomocí aktivní terénní práce a navázání kontaktu s nimi zejména pomocí volnočasových aktivit a další nabídkou, kterou …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is ?Inclusive out-of-school education for Romany children with the help of free-time activities? as the title suggets, it deals with free-time activities of Romany children and young adults as the help for better conditions for young Romany people in social ghetto. The main focus of the thesis is to improve the communication in this exclusive area and social relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Ivana Čepičková -Brtnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VINŠ, Michal. Inkluzivní mimoškolní vzdělávání romských dětí pomocí volnočasových aktivit. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta