Bc. Jana Baldová

Master's thesis

Věrnostní program podnikatelského subjektu

The Loyalty Program of Selected Company
Anotácia:
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá integrovanou marketingovou komunikací, rozborem nástrojů komunikačního mixu s detailnějším zaměřením na věrnostní program. V praktické části je analyzován věrnostní program s názvem Klub Klokočka. Cílem diplomové práce je stanovení návrhů vhodných k revizi daného věrnostního programu. Pro dosažení cíle je realizována nereprezentativní marketingová sonda …viac
Abstract:
This thesis deals with the theoretical part of an integrated marketing communications, analysis tools of communication mix with a detailed focus on the loyalty program. The practical part is analyzed loyalty program called Club Klokočka. The thesis aims to determine the appropriate proposals for the revision of the loyalty program. To achieve the objective is realized unrepresentative marketing probe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní