Barbora VACKOVÁ

Diplomová práce

Strategie zvládání náročných životních situací u středoškolské mládeže

Strategy of coping with difficult life situations of secondary school students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá náročnými životními situacemi, jejich identifikací a strategiemi jejich zvládání u středoškoláků. V teoretické části jsou vymezeny náročné životní situace (situace stresující, konfliktní, deprivační a frustující), dále je zde charatkeristika copingu a jeho strategií a popis období adolescence jako období, kdy žáci navštěvují střední školu. V praktické části jsou shrnuty poznatky …více
Abstract:
This thesis deals with difficult life situations, personal tragedies, and the ways how high school youth cope with them. The former is based upon the analysis of situations indicated as difficult (stress, conflict, frustration, deprivation), and further describes coping strategies with respect to the peculiarities of adolescence. The characteristics of adolescence are the topic of a separate chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Božena Jiřincová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACKOVÁ, Barbora. Strategie zvládání náročných životních situací u středoškolské mládeže. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/