Bc. Pavla Morávková

Bakalářská práce

Illness as an Imaginative Event in Jo Shapcott's Poetry

Illness as an Imaginative Event in Jo Shapcott's Poetry
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá souvislosti mezi zdravím britské spisovatelky Jo Shapcott a její literární tvorbou, která z ní dělá jednu z nejrespektovanějších britských autorek.
Abstract:
This bachelor thesis examines the connection between the health of British writer Jo Shapcott and her literary work, which makes her one of the most respected British poets.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/xb5mr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě