Bc. Alexandr Sibirský

Master's thesis

Ukrajinský mediální diskurs a projekt Nord Stream 2

Ukrainian media discourse on the Nord Stream 2 project
Abstract:
Tato práce se zabývá výzkumem mediálního diskursu projektu Nord Stream 2 na Ukrajině. Z pohledu vnitřního diskursu na Ukrajině se jedná o nepro-zkoumané téma a bylo ambicí této práce zaplnit tuto mezeru. Práce využívá softwaru Discourse Network Analyzer pro zakódování jednotlivých výroků, které následně analyzuje. Cílem práce bylo zmapovat diskurs, jeho vývoj a podívat se na hlavní aktéry a témata …more
Abstract:
The following thesis deals with the research of the media discourse of the Nord Stream 2 project in Ukraine from the point of view of internal discourse in Ukraine. This topic is underexplored and underexplicated and thus it was the ambition of this work to fill this gap. The thesis uses Discourse Network Analyzer software to encode individual statements, which it then analyzes. The aim of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií