Ondřej Krhánek

Bakalářská práce

Komunikační plán pro nové produkty VITAR s.r.o.

The Communication Plan for Vitar s.r.o. New Products
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je vytvoření komunikačního plánu firmy VITAR s.r.o. pro komunikaci s cílovými skupinami na trhu s veterinárními produkty. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí, kdy v teoretické části jsou uvedeny poznatky vztahující se k tématu práce a vysvětleny základní pojmy a náležitosti komunikačního plánu vycházející z odborné literatury. V praktické části je zkoumána firma …více
Abstract:
The content of the thesis is to create the communication plan for new products of the VITAR, s.r.o. for communicating with the target groups in the market of veterinary products. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part presents findings related to the topic of the thesis, the basic concepts and essentials of the communication plan based on specialized sources. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Pethö

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krhánek, Ondřej. Komunikační plán pro nové produkty VITAR s.r.o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe