Mgr. Barbora Říhová

Diplomová práce

Soudní kontrola veřejné správy

Judicial Review of Public Administation
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na soudní kontrolu veřejné správy, zejména pak na její tři modelové systémy. Nejprve je v práci teoreticky vymezen samotný pojem kontroly, poté je podrobněji rozebráno a analyzováno správní soudnictví ve vybraných státech Evropy, včetně jejich historického vývoje. V závěrečné části je provedeno srovnání českého, rakouského a anglického správního soudnictví, které je …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the judicial review of public administration, especially on its three models. At first, the concept of review is theoretically defined, then the administrative justice is analyzed in more detail in selected European countries, including their historical development. In the final section Czech, Austrian and English administrative justice is compared, followed by contemplations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta