Bc. Lenka Jahelková

Diplomová práce

Roald Dahl's The Giraffe and the Pelly and Me: Translation and Analysis

Roald Dahl's The Giraffe and the Pelly and Me: Translation and Analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá českým překladem a analýzou vybraných částí překladu dětské knihy britského autora Roalda Dahla s názvem Žirafa a Pelly a já. Práce se konkrétně zaměřuje na překlad přítomných neologismů, bezekvivalentní lexiky a říkanek. V analýze překladu neologismů a bezekvivalentní lexiky navrhuje konkrétní postupy překladu na základě informací dostupných v odborné literatuře. V části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the Czech translation and analysis of selected parts of the translation of the children’s book The Giraffe and the Pelly and Me written by British author Roald Dahl. The thesis is specifically focused on the translation of neologisms, non-equivalent vocabulary and children’s rhymes included in the story. In the analysis of neologisms and non equivalent vocabulary are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta