Bc. Gabriela Krupová

Diplomová práce

Možnosti cezhraničnej spolupráce MSP krajín V4

Possibility of cross-border cooperation of SMEs of V4 countries
Abstract:
KRUPOVÁ, Gabriela: Possibilities of cross-border cooperation of SMEs in V4 countries. [Thesis] – The College of Banking, Prague. Specialization: Finance – Head: Ing. Marián Gál, PhD. Prešov: 2011, 70 pages. Thesis Possibilities of cross-border cooperation of SMEs in V4 countries is view at the issue of SMEs in the era of globalization, when the business impact of an open market economy moving beyond …více
Abstract:
KRUPOVÁ, Gabriela: Možnosti cezhraničnej spolupráce MSP krajín V4.[Diplomová práca] – Bankovní institut vysoká škola Praha. Študijný odbor: Financie – Vedúci: Ing. Marián Gál, PhD. Prešov. 2011, s. Diplomová práca Možnosti cezhraničnej spolupráce MSP v krajinách V4 je pohľadom na problematiku MSP v čase globalizácie, kedy sa podnikanie vplyvom otvorenej trhovej ekonomiky dostáva za hranice tuzemska …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Marián Gál, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK