Veronika Bullová

Bachelor's thesis

Analýza a porovnání přínosů OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

The analysis and comparison of the benefits of the Operational Program Enterprise and Innovation 2007 - 2013 and the Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness 2014 - 2020
Abstract:
Tato práce se soustředí na analýzu a porovnání přínosů poskytnuté dotační podporyz Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 a aktuálního Operačního programuPodnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. Hlavním cílem je ověření hypotézy,že je prospěšnost dotačních podpor pro podnikatele v rámci OPPIK ve srovnání s OPPI nižší.Teoretická část práce představuje komplexní strukturu …more
Abstract:
This thesis focuses on the analysis and comparison of the benefits of the provided subsidies fromthe Operational Program Enterprise and Innovation 2007 - 2013 and the current OperationalProgram Enterprise and Innovation for Competitiveness 2014-2020. The main objective is toverify the hypothesis that the benefit of subsidies for entrepreneurs is lower in OPEIK than inOPEI. The theoretical part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2019
  • Supervisor: Milan Bednář
  • Reader: Tomáš Ehler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77185