Miroslav SRBA

Bakalářská práce

E-learningový kurz o práci a využívání systému Moodle pro zaměstnance AcelorMittal Engineering.

E-learning course on work and use of Moodle for AcelorMittal Engineering employees.
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit e-learningový kurz Moodle pro zaměstnance ArcelorMittal Engineering, jako vzdělávací doplněk pro školení elektro a plynových techniků. A to z důvodu nasazení Moodlu do firemního intranetu. Kurzu bude předcházet školení zaměstnanců o možnostech, které Moodle nabízí. Zaměstnanci tak získají základní povědomí o práci a efektivním využívání LMS Moodle. E-learningový kurz bude …více
Abstract:
The aim of this work is to create an Moodle e-learning course for AcelorMittal Engineering employees as an educational add-on for the training of electric and gas technicians. This is because Moodle has been deployed to a corporate intranet. The course will be preceded by employee training about the possibilities offered by Moodle. Employees thus gain basic awareness of the work and effective use of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Prextová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SRBA, Miroslav. E-learningový kurz o práci a využívání systému Moodle pro zaměstnance AcelorMittal Engineering.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání