Bc. Jan Soukeník

Bakalářská práce

Místní národní výbor Moutnice (1927) 1945-1990 - Inventář k archivnímu fondu N - 119 Státního okresního archivu Brno-venkov

Local People s Committee Moutnice (1927) 1945-1990 - Inventory of the Archive Fund N - 119 from State District Archive Brno-venkov
Anotace:
Předkládaná bakalářská diplomová práce je inventářem k archivnímu fondu N-119, jehož původcem je Místní národní výbor Moutnice (1927)1945-1990. Fond je uložen ve Státním okresním archivu Brno-venkov. Práce se skládá ze dvou hlavních častí, tj. z historického úvodu a ze samotného inventářem, který je zakončen skartačním protokolem.
Abstract:
Exposed bachelor diploma thesis is an Inventory of the Archive Fund N-119, whose originator is the Local People‘s Committee Moutnice (1927)1945-1990. Fund is deposited in the State District Archive Brno-venkov. Thesis consists of two main parts, i.e. from the Historical Introduction and from the Inventory itself, which is ended by the Shredding Protocol.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta