Bc. Michal Jedon

Diplomová práce

Městská doprava a její externality - praktická aplikace

Urban Transport and Its Externalities - Application
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Městská doprava a její externality – Praktická aplikace“ je analýza externalit z městské dopravy na konkrétních příkladech ve městě Brně. V první části je uveden historický vývoj dopravních proudů ve městě a výčet kritických míst dle jednotlivých druhů dopravy po městě. V další části práce je věnována pozornost problematice dopravy v klidu, v centrální části města a v okolí …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "City transport and its externalities - application" is analysis of externalities of urban transport using real world examples of city Brno. The thesis also includes examples from abroad. The first part of the thesis describes historical development of traffic streams of the city and lists critical places according to kinds of transport. The following part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa