Bc. Michal Jedon

Master's thesis

Městská doprava a její externality - praktická aplikace

Urban Transport and Its Externalities - Application
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Městská doprava a její externality – Praktická aplikace“ je analýza externalit z městské dopravy na konkrétních příkladech ve městě Brně. V první části je uveden historický vývoj dopravních proudů ve městě a výčet kritických míst dle jednotlivých druhů dopravy po městě. V další části práce je věnována pozornost problematice dopravy v klidu, v centrální části města a v okolí …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "City transport and its externalities - application" is analysis of externalities of urban transport using real world examples of city Brno. The thesis also includes examples from abroad. The first part of the thesis describes historical development of traffic streams of the city and lists critical places according to kinds of transport. The following part of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dominika Tóthová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration