Theses 

Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC – Bc. Dominika Miarková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dominika Miarková

Bakalářská práce

Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC

Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou pohřbů dětí a novorozenců do věku 12 let v lokalitách nacházejících se v horním a středním povodí řeky Khabur v severovýchodní Sýrii a v nížině Eski Mosul v severovýchodním Iráku během období 3. tisíciletí před naším letopočtem. Důraz je kladen na způsob, jakým byli nedospělí jedinci pohřbíváni v průběhu 3. tisíciletí, na místo uložení hrobu, na typ hrobu a na pohřební výbavu s cílem zjistit, zda-li se dá vydedukovat vývoj ve způsobu pohřbívání. Práce se pokusí podat souhrn pohřbů dětí a novorozenců pro lepší pochopení jejich role ve společnosti a kultuře, aby mohla stát jako základ pro budoucí diskuzi.

Abstract: This thesis analyses the burials of infants and children as old as 12, from archeological sites located in the Upper, Middle and Lower Khabur regions in northeastern Syria and in the Eski Mosul area, dating to the 3rd millennium BC. It studies the manner, in which the young individuals were buried during this period, on the location of the grave, the type of the grave, and the burial goods to determine, whether any detectable development takes place in them within the given period. The thesis also lists the burials of children and infants in the relevant time and area, to provide groundwork for a future discussion which would lead to a better understanding of the role of infants and children in the culture of the world they belonged to.

Keywords: mortuary practices, burials, children, infants, early third millennium BC, Near East, northeastern Syria, northwestern Iraq, pohřební ritus, pohřby, děti, novorozenci, časné třetí tisíciletí před naším letopočtem, Přední Východ

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Oponent: Stefano Valentini, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 05:05, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz