Bc. Kristýna Černá

Diplomová práce

Giving Feedback in ELT Lessons

Giving Feedback in ELT Lessons
Abstract:
The Master's thesis deals with providing feedback in ELT lessons. The work is divided into two main parts. The theoretical part introduces the importance of communication, explains the term interaction and introduces classroom communication, which is a special type of social communication. Evaluation as a covering term including feedback is introduced in the next part of the thesis. Different types …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá poskytováním zpětné vazby v hodinách anglického jazyka. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část zmiňuje důležitost komunikace, vysvětluje pojem interakce a představuje pedagogickou komunikaci, což je specifický druh sociální komunikace. Hodnocení, jakožto termín, který zahrnuje i zpětnou vazbu, je představeno v následující části. Druhy, typy a techniky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černá, Kristýna. Giving Feedback in ELT Lessons. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická