Oldřich Škrobáček

Bachelor's thesis

Vstupní rozhovor jako nástroj pro edukační činnost zprostředkovatelů zaměstnání

An Entry Interview as an Instrument for Educational Work of Employment Agents with Job Applicants
Anotácia:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá trhem práce, jeho základními principy fungování, lidským kapitálem a nejistotami, které ze změn na trhu práce vyplývají. Nezaměstnanost coby nejmarkantnější nejistota pracovního trhu je popsána v druhé kapitole, kde jsou rovněž uvedeny její příčiny, následky a státní opatření v rámci politiky zaměstnanosti. Následující část práce je věnována skupinám uchazečů …viac
Abstract:
Bachelor's thesis is in theoretical part concerned with the labour market, its basic principles of function, human capital and uncertainties which arise from changes in the labour market. The unemployment as the most prominent uncertainty is described in the second chapter and there are unemployment causes, consequences and state measures under the active employment policy introduced. Following part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škrobáček, Oldřich. Vstupní rozhovor jako nástroj pro edukační činnost zprostředkovatelů zaměstnání. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe