Bc. Andrea Prouzová

Master's thesis

Análisis de la traducción de humor en la primera película de la serie animada Shrek: comparación del doblaje checo y español

Analysis of translation of humour in the first movie of the animated series Shrek: comparison of Czech and Spanish dubbing
Abstract:
The topic of the thesis deals with the analysis of the translation of humour in the Czech and Spanish dubbing of the American animated film Shrek (2001). The theoretical part is dedicated to audiovisual translation and its specific particularities. It also focuses on dubbing, its history and individual stages of its creation. Furthermore, the problems of translating humour and translation techniques …viac
Abstract:
Tématem práce je analýza překladu humoru v českém a španělském dabingu amerického animovaného filmu Shrek (2001). Teoretická část je věnována audiovizuálnímu překladu a jeho specifickým vlastnostem. Zaměřuje se především na dabing, jeho historii a jednotlivé fáze jeho tvorby. Pozornost je dále věnována problematice překladu humoru a hlavním překladatelským technikám. Krátce je také představen samotný …viac
 
 
Jazyk práce: Spanish
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta