Bc. Andrea VRÁBLIKOVÁ

Diplomová práce

Zhodnocení marketingové strategie vybraného zařízení sociálních služeb v podmínkách působení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a návrh její inovace.

Evaluation of marketing strategy applied in a specific social service institutions while taking conditions of the Act 108/2006 Coll. on social services into consideration and suggested strategy innovation.
Anotace:
Cílem mé práce {\clqq}Zhodnocení marketingové strategie vybraného zařízení sociálních služeb v podmínkách působení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a návrh její inovace`` bylo zjistit, zda zařízení vůbec marketingové strategie využívají, a pokud ano, v jakých oblastech. Zjišťovala jsem také, jaký dopad na chod zařízení má nový zákon o sociálních službách, a zda existují nějaké rozdíly v používání …více
Abstract:
The objective of my thesis ``Evaluation of the marketing strategy of selected social services facilities operating under the Social Services Act No. 108/2006 Coll., and its proposed innovation{\crqq} was to ascertain whether the facilities had been making use of any marketing strategy, and if so, in what fields. I also investigated the impact of the new Social Services Act on operation of the facilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009
Zveřejnit od: 29. 5. 2009
Identifikátor: 12882

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
 • Vedoucí: Ing. Jan Molek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRÁBLIKOVÁ, Andrea. Zhodnocení marketingové strategie vybraného zařízení sociálních služeb v podmínkách působení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a návrh její inovace.. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 5. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses muef9l muef9l/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.