Bc. Tereza TAKÁČOVÁ

Diplomová práce

Flora a vegetace vodních ploch mezi obcemi Duchcov a Dubí

Flora and vegetation of water areas between villages Duchcov and Dubí
Anotace:
Téma mé diplomové práce je ?Flora a vegetace vodních ploch mezi obcemi Duchcov a Dubí?. Zkoumané území se nachází v severních Čechách v Ústeckém kraji. Lokalita se nachází v hnědouhelné pánvi a v minulosti zde probíhala intenzivní těžba hnědého uhlí a celá místní krajina a ekosystémy byly zničeny. Po skončení těžby zde proběhla řada rekultivací. Výsledkem těchto rekultivací jsou i studované vodní plochy …více
Abstract:
The topic of my thesis is ?Flora and vegetation of water areas between villages Duchcov and Dubí?. This area is located on the north of the Czech republic, in the Ústí region. The possition is located in the North Bohemian Basin and there has been an intensit mining of a brown coal in the past and the landscape and local ecosystems were destroyed. After the end of mining all consequences were removed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TAKÁČOVÁ, Tereza. Flora a vegetace vodních ploch mezi obcemi Duchcov a Dubí. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Biologie