Radka Chudomská

Bakalářská práce

Analýza metabolitů paracetamolu pomocí kapalinové chromatografie

Analysis of metabolites of paracetamol using liquid chromatography
Anotace:
Teoretická část této bakalářské práce se zabývá obecnými vlastnostmi paracetamolu a jeho prospěšnými i škodlivými účinky na lidský organismus. Dále jsou zde shrnuty základní chromatografické metody, podrobněji je popsána vysokoúčinná kapalinová chromatografie včetně její instrumentace a použití módu pro chromatografii hydrofilních interakcí. Experimentální část této práce se soustředí na různé analýzy …více
Abstract:
Theoretical part of this bachelor thesis deals with general characteristic of paracetamol and its beneficial and harmful effects on human body. Then there are discussed basic chromatographic methods, high-performance liquid chromatography and its instrumentation and use of mode for hydrophilic interaction chromatography are explained closely. Experimental part of this thesis focuses on various analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chudomská, Radka. Analýza metabolitů paracetamolu pomocí kapalinové chromatografie. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická