Bc. Jakub Lněnička, DiS.

Bachelor's thesis

Poptávka po přepravě na trase Ostrava - Praha

Traffic demand on the route Ostrava - Praha (Prague)
Anotácia:
Práce se zaměřuje na zanalyzování a porovnání konkurenčních společností v osobní železniční dopravě na trase Ostrava - Praha. Cílem práce je návrh opatření, pomocí kterého by jednotliví dopravci na této trase zajistili vyšší poptávku po přepravě a nabídli cestujícím kvalitní přepravní služby.
Abstract:
The work focuses on the analyzing and comparison of competing companies in railway passenger transport on the route Ostrava - Praha. The aim is a proposal measures thought which the individual carriers on this route to ensure a higher demand for transport of passangers and offer quality transportation services.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lněnička, Jakub. Poptávka po přepravě na trase Ostrava - Praha. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera