Bc. Jakub Lněnička, DiS.

Bachelor's thesis

Poptávka po přepravě na trase Ostrava - Praha

Traffic demand on the route Ostrava - Praha (Prague)
Abstract:
Práce se zaměřuje na zanalyzování a porovnání konkurenčních společností v osobní železniční dopravě na trase Ostrava - Praha. Cílem práce je návrh opatření, pomocí kterého by jednotliví dopravci na této trase zajistili vyšší poptávku po přepravě a nabídli cestujícím kvalitní přepravní služby.
Abstract:
The work focuses on the analyzing and comparison of competing companies in railway passenger transport on the route Ostrava - Praha. The aim is a proposal measures thought which the individual carriers on this route to ensure a higher demand for transport of passangers and offer quality transportation services.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lněnička, Jakub. Poptávka po přepravě na trase Ostrava - Praha. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera