Petra Jelenová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Doprovázení umírajících v pobytových službách pro seniory: příprava výzkumu

Anotace:
Absolventská práce je rozdělena na teoretickou část a část, která se zabývá přípravou podkladů pro vytvoření projektu, evaluační studie. V teoretické části je popsáno umírání a jeho fáze, dále hospicová a paliativní péče, pracovník v sociálních službách, jeho kompetence. Jsou zde popsány pobytové služby určené pro seniory, potřeby umírajících. Na konci teoretické části je uveden rozdíl mezi umíráním …více
Abstract:
This thesis is divided into two parts: theoretical and a part concerning preparation of documentation for an evaluation study. The theoretical part includes description of the process of dying, all stages included; further description of the hospice and palliative care. The theoretical part also describes the nature of being social worker and their competence, accommodation services for a retiree and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Chovancová
  • Oponent: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc