Bc. Tomáš MAREK

Master's thesis

Wheelchair curling jako moderní paralympijský sport - videoprogram

Wheelchair curling as a modern paralympic sport - videoprogram
Abstract:
Cílem této diplomové práce s názvem Wheelchair curling jako moderní paralympijský sport, bylo vytvoření videa seznamujícího širokou veřejnost s poměrně mladým sportem pro tělesně postižené jedince. V teoretické části jsem se soustředil na XI. Zimní paralympijské hry v Soči, konkrétně na průběh turnaje curlingu vozíčkářů. Snažil jsem se o zápis z každého zápasu, zdůraznit klíčové okamžiky, které rozhodly …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis named a Wheelchair curling as a modern Paralympic sport, was to create a video and introduce it to the general public with a relatively young sport for disabled individuals. In the theoretical part I focused on XI. Winter Paralympic Games in Sochi, focusing to the tournament wheelchair curling. I tried the describe every game, highlight the key moments that decide the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAREK, Tomáš. Wheelchair curling jako moderní paralympijský sport - videoprogram. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/