Bc. Petr Pantůček

Master's thesis

Problematika zřízení provozovny ve společnosti zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Issue of the establishment of manufactory within company employing persons with disabilities
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na ekonomické a právní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V práci jsou uvedeny poznatky o povinnostech zaměstnavatelů a o státem poskytované podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice i v zahraničí. Je provedena strategická analýza zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Je navržen podnikatelský záměr na zřízení nové výrobní …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on economic and legal aspects of employment of people with disabilities. In the thesis there are given the knowledge about the employers’ obligations and about the state support of employment of persons with disabilities in the Czech Republic and abroad. There is a strategic analysis of the employer of people with disabilities. There is proposed a business plan for the establishment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Novotná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING