Bc. Petr Pantůček

Master's thesis

Problematika zřízení provozovny ve společnosti zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Issue of the establishment of manufactory within company employing persons with disabilities
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na ekonomické a právní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V práci jsou uvedeny poznatky o povinnostech zaměstnavatelů a o státem poskytované podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice i v zahraničí. Je provedena strategická analýza zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Je navržen podnikatelský záměr na zřízení nové výrobní …viac
Abstract:
Diploma thesis is focused on economic and legal aspects of employment of people with disabilities. In the thesis there are given the knowledge about the employers’ obligations and about the state support of employment of persons with disabilities in the Czech Republic and abroad. There is a strategic analysis of the employer of people with disabilities. There is proposed a business plan for the establishment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING