Volodymyr Ushno

Bakalářská práce

Proposal for the development of corporate culture at Logoprint

Návrh rozvoje firemní kultury ve společnosti Logoprint.
Anotace:
ato bakalářská práce hodnotí současnou úroveň firemní kultury ve společnosti Logoprint pomocí kombinace kvantitativního výzkumu – formou dotazníku a kvali-tativní výzkumné metody v podobě polostrukturovaného rozhovoru a zároveň definuje účinné nástroje pro zlepšení této kultury. V posledních padesáti letech se koncepce firemní kultury stále více dostává do popředí zájmu teoretiků a vý-zkumníků, zejména …více
Abstract:
This bachelor’s thesis evaluates the current level of corporate culture at Logoprint using a mix of quantitative research – in the form of a questionnaire and qualitative research method in the form of a semi-structured interview and identifies effective tools to enhance this culture. Over the past fifty years, the concept of corporate culture has increasingly captured the attention of theorists and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
  • Oponent: Yuliia Prus

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / specializace:
Economics and Management / Management a marketing v AJ