Bc. Silvia Šuhajdová

Bachelor's thesis

Finančný trh - priestor pre získavanie finančných zdrojov podnikov

Financial market, source of financial funds for business
Abstract:
The aim of my Bachelor thesis is to define financial market en bloc and describe it´s parts, institutions and instruments of financial market and describe ways to achieve external financial sources.
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je charakterizovať finančný trh ako celok, definovať jeho zložky, popísať inštitúcie a nástroje finančného trhu a opísať, akými spôsobmi môže získať externé finančné zdroje
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Reader: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management