Bc. Silvia Šuhajdová

Bachelor's thesis

Finančný trh - priestor pre získavanie finančných zdrojov podnikov

Financial market, source of financial funds for business
Abstract:
The aim of my Bachelor thesis is to define financial market en bloc and describe it´s parts, institutions and instruments of financial market and describe ways to achieve external financial sources.
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je charakterizovať finančný trh ako celok, definovať jeho zložky, popísať inštitúcie a nástroje finančného trhu a opísať, akými spôsobmi môže získať externé finančné zdroje
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedúci: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management