Bc. Kamila Vítkovičová

Bachelor's thesis

Analýza terapeutických (prožitkových) deníků: interpretativní fenomenologická analýza

Analysis of therapeutic (emotional) diaries: interpretative phenomenological analysis
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá prožitky participantů během tříměsíčního pobytu v PN Brno za účelem zotavení se ze závislosti na alkoholu. Cílem bylo prozkoumat jejich terapeutické deníky a nalézt důležitá témata, která participanti řeší. Provedením interpretativní fenomenologické analýzy jejich deníků se podařilo konkrétní případy hlouběji prozkoumat. Bylo zjištěno, že sociální vztahy, sebedůvěra a odhodlání …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the experiences of participants during their three-month stay in PN Brno in order to recover from alcohol dependence. The goal was to examine their therapeutic journals and find important topics that participants address. By performing an interpretative phenomenological analysis of their journals, specific cases have been examined thoroughly. Social relationships, self …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2021
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta